שרה ציזלי Sara Cizely

השכלה

לימודי קולנוע בבית הספר מנשר

לימודי משחק בבית ספר הדרך ומשחק מול מצלמה אצל רותי דייכס