דניאל יהודאי Daniel Yehudai

השכלה

קורס משחק - איקה זוהר - גני תקווה