דנה גורביץ Dana Gurevitch

בית ספר "הדרך" של אייל כהן ורותי דייכס.

סדנה למשחק אצל אייל רוזלס