דוריאן בן דוד Dorian Ben David

השכלה

  • בית הספר לאומנויות "מוזות" - מגמת קולנוע 
  • משחק מול מצלמה - גלית אשכול